Zawody poprzez pryzmat przyszłości

Wiele lat temu czekałem z niecierpliwością na przyniesienie zamówionego w restauracji napoju przez pociąg, który poruszał się po pomysłowo zaprojektowanym torze. Wtedy też pomyślałem, że możemy dożyć czasów, w których nie będziemy w restauracji obsługiwani przez kucharzy czy kelnerów, tylko przez roboty. Ostatnio robot rzeczywiście przyniósł mi zamówiony przeze mnie napój, na szczęście jedynie w charakterze asystenta kelnera. Może to jednak wkrótce ulec zmianie, nie tylko w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, ale w wielu innych branżach. Z drugiej strony jest coraz więcej potrzeb w zakresie innowacji, a wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się również nowe zawody, które wcześniej nie były obecne na rynku. Przyjrzyjmy się zatem rynkowi pracy poprzez pryzmat przyszłości.

Zawody przyszłości uwarunkowane głównymi trendami

Ford Austria, Uniwersytet Deakin i Uniwersytet w Griffith wspólnie opracowały projekt badawczy „100 miejsc pracy w przyszłości”, którego celem było przyjrzenie się przyszłości zawodów w społeczeństwie coraz bardziej opartym na technologiach. Zbadano główne światowe tendencje, takie jak innowacje technologiczne, innowacje naukowe, zmiana klimatu, globalizacja i zmiany demograficzne. Ponadto, dokonano również analizy zmian, które zajdą w kluczowych gałęziach przemysłu, i stworzą szereg zawodów które pojawią się w przyszłości właśnie w wyniku tych zmian. Zbadano także, jakie umiejętności i zainteresowania będą wymagane dla tych zawodów. W rezultacie stworzono listę 100 zawodów, będących  w przyszłości kluczowymi dla głównych gałęzi przemysłu i dziedzin, a także opracowano „narzędzie wyszukiwania zawodu” o nazwie „Quiz: Zawód Przyszłości”, aby pomóc ludziom w zastanowieniu się nad kwestią zawodu, który chcieliby w przyszłości wykonywać.

Możesz się zastanawiać, czy ta kwestia ma dla ciebie znaczenie w przypadku jasno sprecyzowanej ścieżki kariery. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z „The Future of Jobs Report 2020” 50 % wszystkich pracowników będzie musiało się przekwalifikować do 2025 r., a 40 % obecnych podstawowych umiejętności pracowników prawdopodobnie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 5 lat, twoja wizja może okazać się nierealistyczna.

Zawody przyszłości, o których jeszcze dziś się nie słyszy

Przyjrzyjmy się trzem zawodom przyszłości, aby uchylić rąbka tajemnicy:

  • ‘Dłubiący’ w genetyce: to inżynierowie genetyczni, dokonujący precyzyjnych zmian w genomie roślin, zwierząt, oraz ludzi. Będą pracować w zespołach, współpracując z innymi profesjami, takimi jak doradcy z dziedziny genetyki i pracownicy służby zdrowia. Będą wymagać przeszkolenia z zakresu zaawansowanej bioetyki i praktyki w zakresie różnorodności genetycznej.
  • Fuzjoniści: Fuzjoniści będą wykorzystywać metodę projektu, aby zgromadzić specjalistów z dziedziny sztuki, inżynierii, badań naukowych, nauki i innych dyscyplin w celu tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązań skomplikowanych problemów. Będą musieli charakteryzować się wysoką komunikacyjnością, rozumieniem koncepcji technicznych oraz umiejętnościami organizacyjnymi i w zakresie zarządzania projektami.
  • Optymalizatorzy pamięci: Optymalizatorzy pamięci będą zajmować się zwiększaniem ludzkiej pamięci roboczej dzięki technologiom cyfrowego implantu i rozsądnemu usuwaniu pamięci. Będą musieli być specjalistami w dziedzinie psychologii poznawczej posiadając wykształcenie w dziedzinie biotechnologii i struktury mózgu.

Na podstawie powyższych zawodów widać, że umiejętności takie jak myślenie analityczne, umiejętność komunikacji i współpracy oraz inteligencja emocjonalna będą w przyszłości bardziej cenione niż kiedykolwiek indziej. To umiejętności niezbędne, poza umiejętnościami technologicznymi i łączeniem wiedzy z różnych dyscyplin. Czy jesteś zatem gotowy na rynek pracy przyszłości?

Odniesienia:

WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2020. October 2020. Dostępne pod adresem: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

100 Jobs of the Future Report. Ford Motor Company of Australia Limited & Deakin University. 2019. Dostępne pod adresem: https://100jobsofthefuture.com/report/100jobsofthefuturereport-SCREEN.pdf

EUROPEAN COMMISSION. European Skills Agenda. Dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Niniejszy tekst został opublikowany na warunkach licencji Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Imię i nazwisko autora jest następujące: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, źródło finansowania: Program Unii Europejskiej Erasmus+ na rzecz Edukacji Dorosłych. Tekst i materiały mogą być powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane, udostępniane i adaptowane pod następującymi warunkami: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora, licencję oraz adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.