Jak bezboleśnie zmienić karierę zawodową?

Zmiana kariery często wiąże się z wpływającymi na nią czynnikami zewnętrznymi. Jest to sprzeczne z pojęciem „przemiany zawodowej”, rozumianej jako proces badania, odkrywania i przechodzenia do nowego zawodu lub innej ścieżki kariery w oparciu o motywację wewnętrzną. Czasem jest to trudne zadanie, gdyż nie jesteśmy na nie przygotowani.

Aby lepiej przygotować się na wszelkie zmiany, warto zrozumieć ich poszczególne etapy, niezbędne do przejścia w sytuacji wymagającej od nas dostosowania się. Bardzo dobrym przykładem modelu zmiany o uniwersalnym zastosowaniu jest tzw. Krzywa Zmiany Kubler -Ross’a ®. W 1969 r. dr Elisabeth Kubler-Ross wprowadziła koncepcję „5 stopni śmierci”, nazywaną również „5 stopniami Żalu/Straty” lub jedynie „5 stopniami”. Koncepcja ta uznaje konkretne etapy za mechanizmy ochronne lub reakcje adaptacyjne na nieoczekiwane sytuacje. Chociaż te konkretne zmiany mogą nie zawsze odbywać się według schematu liniowego lub sekwencyjnego, koncepcja ta może okazać się pomocna zarówno dla osób fizycznych, jak i organizacji w zrozumieniu ich reakcji na istotne zmiany. Krzywa Zmiany Kubler -Ross’a jest bardzo elastycznym modelem, który może być również stosowany przy zmianie kariery zawodowej.

Po wystąpieniu takiej sytuacji, musimy stawić czoła różnym wyzwaniom. Może nam w tym pomóc zrozumienie naszych reakcji jako podróży składającej się z siedmiu etapów, według Kublera-Rossa:

a/SZOK: Na etapie początkowym istnieje poczucie zdumienia lub szoku w odniesieniu do zaistniałej zmiany.

b/WYPARCIE: Drugi etap obejmuje opór lub brak wiary, w ramach którego odrzucamy zmianę i poszukujemy dowodów na jej odrzucenie.

C/FRUSTRACJA: Trzeci etap charakteryzuje się frustracją, gdy dostrzegamy zmiany, które zachodzą w naszym życiu i którym często towarzyszy gniew.

d/DEPRESJA: Czwarty etap charakteryzuje się depresją, podczas której nasza energia i nastroje maja szczególnie niski wymiar.

e/POSZUKIWANIE: Piąty etap to faza poszukiwawcza, kiedy zaczynamy dostosowywać się do nowych okoliczności.

F/DECYZJA: Szósty etap polega na podejmowaniu decyzji, ponieważ staramy się dowiedzieć, jak skutecznie funkcjonować w nowej sytuacji, stopniowo doświadczając lepszych i bardziej pozytywnych uczuć.

g/INTEGRACJA: Ostatnim, siódmym etapem jest integracja, w ramach której zaczynamy uznawać tę zmianę za integralną część siebie.

Źródło: Kubler-Ross Change Curve® https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/

Miejmy nadzieję, że model ten pomoże ci zrozumieć własną ścieżkę kariery i lepiej radzić sobie z wszelkimi zmianami. Więcej informacji na temat Elisabeth Kubler-Ross można znaleźć tutaj.

Odniesienia:

KUBLER-ROSS ELISABETH. Kubler-Ross Change Curve. Elisabeth Kubler-Ross Foundation. Dostępne pod adresem: https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/

SULLIVAN SHERRY E., AL ARRIS AKRAM. Making sense of different perspectives on career transitions: A review and agenda for future research. Human Resource Management Review, VOlume 31, Issue 1, 2021. Dostępne pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482218306788

CHUDZIKOWSKI KATARINA. Career transitions and career success in the new career era. Katharina Chudzikowski. Journal of Vocational Behaviour. Volume 81, Issue 2, 2021. Dostępne pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879111001424

TAN JANESSA. Navigating the three phases of career transitions. 2021. Dostępne pod adresem: https://www.thoughtfull.world/mental-health/navigating-the-three-phases-of-career-transitions

Source: Kubler-Ross Change Curve® https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/

Autor zdjęcia: Towfiqu Barbhuiya https://unsplash.com/de/fotos/Jxi526YIQgA

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

This text is published under the terms of the Creative Commons License: CC BY-SA 2.0. The name of the author shall be as follows: CC BY-SA 2.0, Author: Team AVITEUM, funding source: Erasmus+ Programme for Adult Education of the European Union. The text and materials may be reproduced, distributed, made publicly available, shared and adapted under the following conditions: In any case shall the name of the author, the license as well as the website’s address of the original source be published.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.