Jak hladce projít změnou kariéry?

Změna kariéry je často spojena s vnějšími faktory, které ovlivňují naši profesní dráhu. To je v kontrastu s pojmem kariérní změna, který je chápán jako proces zkoumání, objevování a přechodu na nové povolání nebo jinou kariérní dráhu na základě vnitřní motivace. To, že procházíme změnou kariéry, může být někdy náročné, protože nás to může zastihnout nepřipravené.

Abychom byli na jakoukoli změnu lépe připraveni, je užitečné pochopit jednotlivé fáze, kterými procházíme, když procházíme situací vyžadující adaptaci. Velmi dobrým příkladem modelu změny s univerzální platností je takzvaná Kubler-Rossové křivka změny®. V roce 1969 představila Dr. Elisabeth Kubler-Rossová koncept „5 fází smrti“, který je známý také jako „5 fází zármutku/ztráty“ nebo jen „5 fází“. Tento rámec uznává specifické fáze jako ochranné mechanismy nebo adaptivní reakce na neočekávané situace. I když tyto specifické posuny nemusí vždy probíhat lineárně nebo postupně, může tento rámec pomoci jednotlivcům i organizacím pochopit jejich reakce na podstatné změny. Kubler-Rossové křivka změn je velmi přizpůsobivý model, který lze využít i při kariérní změně.

Jakmile taková situace nastane, člověk čelí různým výzvám. Abychom jim mohli lépe čelit, může nám pomoci chápat naše reakce jako cestu, která se podle Kubler-Rossové skládá ze sedmi fází:

a/ ŠOK: V počáteční fázi se objevuje pocit údivu nebo nečekanosti v souvislosti s nastalou změnou.

b/ POPÍRÁNÍ: Druhá fáze zahrnuje odpor nebo nevíru, kdy změnu odmítáme a hledáme důkazy, které by ji vyvrátily.

c/ FRUSTRACE: Třetí stadium se vyznačuje frustrací, kdy uznáváme změny, které se v našem životě udály, a často je doprovázeno hněvem.

d/ DEPRESE: Čtvrtá fáze je charakterizována depresí, během níž je naše energie a nálada nápadně nízká.

e/ EXPERIMENT: Pátá fáze je fází zkoumání, kdy se začínáme přizpůsobovat novým okolnostem.

f/ ROZHODOVÁNÍ: Šestá fáze zahrnuje rozhodování, kdy se snažíme naučit efektivně fungovat v nové situaci a postupně zažíváme lepší a pozitivnější pocity.

g/ INTEGRACE: Poslední, sedmou fází je integrace, kdy začínáme změnu přijímat jako svou nedílnou součást.

Zdroj: Kubler-Rossové křivka změny® https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/.

Doufejme, že vám tento model pomůže pochopit vaši vlastní cestu a lépe se vyrovnat s případnými změnami. Více informací o Elisabeth Kubler-Rossové najdete zde.

Odkazy: 

KUBLER-ROSS ELISABETH. Kubler-Ross Change Curve. Elisabeth Kubler-Ross Foundation. Dostupné z: https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/

SULLIVAN SHERRY E., AL ARRIS AKRAM. Making sense of different perspectives on career transitions: A review and agenda for future research. Human Resource Management Review, VOlume 31, Issue 1, 2021. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482218306788

CHUDZIKOWSKI KATARINA. Career transitions and career success in the new career era. Katharina Chudzikowski. Journal of Vocational Behaviour. Volume 81, Issue 2, 2021. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879111001424

TAN JANESSA. Navigating the three phases of career transitions. 2021. Dostupné z: https://www.thoughtfull.world/mental-health/navigating-the-three-phases-of-career-transitions

Photo by Towfiqu Barbhuiya https://unsplash.com/de/fotos/Jxi526YIQgA

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, rozšiřovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.