Dovednosti pro budoucí trh práce

Svět práce se neustále mění. I když někdy jsou tyto změny velmi pozvolné, takže si je ve svém životě a pracovní rutině neuvědomujeme. Na druhé straně se však setkáváme i se skokovými změnami, často způsobenými náhlými nebo nekontrolovatelnými změnami, které vývoj urychlují. Konkrétním příkladem je pandemie Covid-19 nebo rozmach nástrojů umělé inteligence, které vytvářejí tlak na větší flexibilitu, schopnost přizpůsobit se, zvládat stres a rychle se učit pomocí nových technologií. A právě tyto a mnohé další dovednosti patří k těm, které bude třeba kultivovat a rozvíjet na vyšší úrovni.

Proč se učit novým dovednostem?

Než se začneme zabývat dovednostmi, které bude trh práce stále více potřebovat, je dobré si uvědomit, proč je důležité učit se novým dovednostem. 

Je samozřejmé, že nové dovednosti nám umožní lépe se uplatnit na trhu práce a mít lepší kariérní vyhlídky. Pomáhají však i v mnoha dalších ohledech:

  • být odolnější, mít lepší duševní zdraví, regulovat vlastní emoce, lépe porozumět druhým, snížit stres a budovat zdravé vztahy;
  • zvýšit svou efektivitu, zlepšit schopnost spolupráce a lépe pracovat v týmech;
  • získat více perspektiv a rozšířit si obzory;
  • být schopni lépe pracovat v různých prostředích a prostředích;
  • přinášet přidanou hodnotu nad rámec automatizace a systémů umělého učení.

Z klíčových zjištění zprávy „The Future of Jobs Report 2020“ vyplývá, že do roku 2025 bude 50 % všech zaměstnanců potřebovat rekvalifikaci. Zároveň se očekává, že 40 % klíčových dovedností současných pracovníků se v příštích 5 letech změní. Tempo automatizace se bude nadále zrychlovat, totéž platí pro digitalizaci, kterou prosazuje Covid-19 84 % společností, které se průzkumu zúčastnily (291 unikátních odpovědí globálních společností, které celosvětově představují více než 7,7 milionu zaměstnanců).

AI versus člověk – jaké dovednosti nás učiní konkurenceschopnými?

V literatuře existuje mnoho různých seznamů a přehledů klíčových dovedností, které bude třeba rozvíjet, abychom se přizpůsobili novým technologiím a globálním trendům. Často se mezi nimi objevují dovednosti jako adaptabilita, kritické myšlení, kreativita, emoční inteligence, digitální gramotnost a kontinuální učení. Přestože technologie jdou rychle kupředu, bylo by bláhové si myslet, že komunikační dovednosti, empatie a schopnost jednat s různými typy lidí nebudou v budoucnu ceněny. Naopak. Tyto dovednosti budou konkurenční výhodou oproti umělé inteligenci, která bude v několika odvětvích konkurovat lidem.

Jakých je 10 nejlepších dovedností roku 2025?

Zpráva Future of Jobs Report 2010 představila seznam 10 nejlepších dovedností roku 2025 rozdělených do čtyř kategorií týkajících se: řešení problémů, sebeřízení, práce s lidmi a využívání a rozvoje technologií. Při bližším pohledu na seznam dovedností je zřejmé, že mnohé z nich se týkají především rozvoje složitějších kognitivních procesů spojených s pokročilými technologiemi. Na druhou stranu mezi důležité dovednosti patří také kreativita, iniciativa, vedení, sociální vliv, odolnost a schopnost zvládat stres, což zdůrazňuje skutečnost, že lidé nejsou stroje. To potvrzuje i zpráva „McKinsey Global Institute Report“ (2021), z níž vyplývá, že lidé se budou muset naučit více sociálních a emocionálních i technologických dovedností, aby se mohli pohybovat v profesích s vyššími platy. Zároveň nesmíme zapomínat, že existuje mnoho společností, kde lidé stále bojují se základní gramotností. Dokonce i v Evropě má každý pátý člověk potíže se čtením a psaním a ještě větší počet lidí má špatné matematické a digitální dovednosti. Navíc pouze 4 z 10 dospělých se účastní dalšího vzdělávání.

Shrneme-li to, je zřejmé, že změny v našich dovednostech budou nevyhnutelné, abychom udrželi krok s vývojem na trhu práce. Z tohoto důvodu je důležité zůstat zvídavý a vnímavý k tomu, co se kolem nás děje.

Odkazy: 

WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2020. Říjen 2020. Dostupné z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

LUND SUSAN at al. The future of work after COVID-19. McKinsey Global Institute, Únor 2021.

Link to the picture: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, distribuovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.