Podnikatelská cesta jako kariérní volba

Profesní cesty mohou mít v průběhu života různé odbočky. Můžeme začít jako zaměstnanci a postupně začít pracovat na vlastní pěst. Jiní lidé od samého začátku vědí, že chtějí vybudovat vlastní firmu. Existují také jedinci, kteří jsou k podnikání více či méně tlačeni, například když chtějí lépe sladit své pracovní a rodinné závazky nebo když zdědí rodinný podnik. Shrneme-li to, existují různé motivace a okolnosti, proč se lidé rozhodují pro podnikatelskou dráhu jako pro profesní volbu. 

Podívejme se nyní blíže na různé typy podnikání, které nám otevřou krajinu možností volby podnikatelské kariéry (Podle The Amazon Business Editorial Desk 2022):

 • Podnikání v malých podnicích slouží místním komunitám a obvykle je provozují jednotlivci nebo malé týmy (např. rodinné restaurace, místní maloobchody).
 • Škálovatelné start-up podnikání se zaměřuje na budování rychle rostoucích podniků s potenciálem rychlé expanze. Často nabízí vysoce inovativní produkty nebo služby, které narušují trhy (např. technologické start-upy nebo biotechnologické společnosti).
 • Intrapreneurship představuje podnikatelskou aktivitu v rámci firmy, kdy zaměstnanci vedou vlastní podnikatelské projekty (např. Google News).
 • Podnikání velkých společností se týká stávajících společností, které neustále inovují a vyvíjejí nové produkty a služby (např. Microsoft, Samsung, Google).
 • Mezinárodní podnikání je spojeno s rozšiřováním podnikatelských aktivit do zahraničí a zahrnuje vývoz zboží, získávání licencí nebo otevírání obchodních zastoupení v zahraničí (např. Amazon, TikTok, Facebook, Google, Yahoo, Microsoft).
 • Sociální podnikání spojuje podnikání se společenským dopadem. Jeho posláním je získat finanční prostředky na řešení sociálních problémů a dát práci lidem s omezenými příležitostmi. (Např. fair-trade obchody, kavárny zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, neziskové organizace generující zisk pro své sociální aktivity). 
 • Environmentální podnikání se zaměřuje na podporu udržitelnosti a řešení environmentálních problémů (např. energetický audit, podnikání v oblasti kompostování, ekologické poradenství).
 • Technopodnikání kombinuje technologický pokrok a podnikatelské dovednosti a využívá zdroje technicky zdatných, vynalézavých a kreativních lidí ochotných riskovat (např. Steve Jobs ve společnosti Apple, Bill Gates ve společnosti Microsoft).
 • Hustlerské podnikání provozují tzv. hustleři, samostatně podnikající lidé odhodlaní uspět, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat a vynakládat do svého podnikání neustálé úsilí. Zaměřují se na rychlou expanzi svého podniku (například Ray Kroc získal Mc Donald’s od bratrů McDonaldových a udělal z něj globální společnost).
 • Inovativní podnikání se zaměřuje na neustálé inovace vylepšování již vyvinutých modelů nebo konceptů (např. Uber, Airbnb, Snapchat, Polaroid, Netflix).

Při úvahách o podnikatelské kariéře je vhodné myslet na důležité proměnné, faktory a okolnosti – abychom byli lépe připraveni a měli vyšší možnost uspět. Zde máte seznam 7 kroků, které vám pomohou orientovat se na vaší podnikatelské cestě:

 • Krok 1: Inspirace – Jaká je vaše motivace stát se podnikatelem?
 • Krok 2: Příprava – Máte na to, abyste se stali podnikatelem?
 • Krok 3: Posouzení – Jakou myšlenku hodláte prostřednictvím svého podniku nabídnout?
 • Krok 4: Zkoumání zdrojů – Jaké zdroje a vlastnosti potřebujete, aby tento podnik fungoval?
 • Krok 5: Podnikatelský plán – Jaký typ podnikatelské struktury a obchodního modelu bude váš podnik mít?
 • Krok 6: Navigace – Jakým směrem se bude váš podnik ubírat? Kam se obrátíte pro radu?
 • Krok 7: Zahájení – Kdy a jak zahájíte svůj podnik?

Ať už se rozhodnete vydat na podnikatelskou dráhu, nebo raději budete součástí týmu jako zaměstnanec, je důležité být vybaven správnými znalostmi a strategiemi, abyste se mohli rozhodnout pro vlastní cestu a úspěšně zvládnout případné kariérní změny, které mohou v budoucnu nastat.

Odkazy: 

LAVERTY M., LITTEL C. Entrepreneurship. Rice University, 2020. Dostupné z: https://openstax.org/details/books/entrepreneurship

AMAZON BUSINESS EDITORIAL DESK. Types of Entrepreneurship. Amazon Business, 2022. Dostupné z: https://business.amazon.in/en/discover-more/blog/types-of-entrepreneurship

Autor fotografie: Richardo Rocha na Unsplash https://unsplash.com/de/fotos/nj1bqRzClq8

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, distribuovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.