Przedsiębiorczość jako wybór kariery zawodowej

Podróże zawodowe nie zawsze obierają prosty kurs, raczej ulegają zmianom przez cały okres naszego życia. Zatrudniamy się jako pracownicy i stopniowo zaczynamy pracować na własny rachunek. Inni wiedzą od samego początku, iż chcą stworzyć własną firmę. Są również tacy, którzy są mniej lub bardziej skłonni do podjęcia działalności gospodarczej, na przykład jeśli chcą lepiej godzić swoją pracę z obowiązkami rodzinnymi lub gdy odziedziczą firmę rodzinną. Podsumowując, ludzie wybierają przedsiębiorczość jako karierę zawodową kierując się różnymi motywami i sytuacją.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej różnym rodzajom przedsiębiorczości, które dają możliwość wyboru kariery zawodowej w dziedzinie przedsiębiorczości (Na podstawie The Amazon Business Editorial Desk 2022):

 • Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw służy społecznościom lokalnym i jest zazwyczaj prowadzona przez osoby fizyczne lub niewielką grupę osób (np. rodzinne restauracje, lokalne sklepy detaliczne).
 • Skalowalna przedsiębiorczość typu start-up koncentruje się na budowaniu szybko rozwijających się przedsiębiorstw, których rozwój będzie kwitł. Często oferuje ona wysoce innowacyjne produkty lub usługi, które rewolucjonizują rynek (np. przedsiębiorstwa typu start-up w dziedzinie technologii lub przedsiębiorstwa biotechnologiczne).
 • Wewnątrzprzedsiębiorstwo”stanowi samoistną działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie, w przypadku kiedy pracownicy kierują własnymi projektami w zakresie przedsiębiorczości (np. Google News).
 • Przedsiębiorczość dużych firm odnosi się do istniejących już przedsiębiorstw, które nadal wprowadzają innowacje i opracowują nowe produkty i usługi (np. Microsoft, Samsung, Google).
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa jest związana z rozszerzaniem działalności gospodarczej za granicą i obejmuje eksport towarów, uzyskiwanie licencji lub otwieranie biur sprzedaży za granicą (np. Amazon, TikTok, Facebook, Google, Yahoo, Microsoft).
 • Przedsiębiorczość społeczna łączy przedsiębiorstwa z ich wpływem na społeczeństwo. Jej misją jest pozyskiwanie funduszy na rozwiązywanie problemów społecznych i zapewnianie pracy osobom wykluczonym społecznie. (np. przedsiębiorstwa sprawiedliwego handlu, kawiarnie zatrudniające osoby niepełnosprawne, organizacje non-profit generujące zysk z działalności społecznej) 
 • Przedsiębiorczość ekologiczna koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju i rozwiązywaniu problemów środowiskowych (np. audyt energetyczny, przedsiębiorstwa zajmujące się kompostowaniem, doradztwem ekologicznym)
 • Technoprzedsiębiorczość łączy postęp technologiczny i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystuje zasoby osób obeznanych technologicznie, z potencjałem wynalazczym i kreatywnych, które chcą podjąć ryzyko (np. Steve Jobs z Apple, Bill Gates z Microsoft).
 • Przedsiębiorczość Hustler jest zarządzana przez tzw. Hustlers, samoprzedsiębiorców, którzy chcą ciężko pracować i stale dokładać starań w swojej działalności. Koncentrują się na szybkim rozwoju swojego przedsięwzięcia (np. Ray Kroc nabyła Mc Donald’s od braci McDonald i stworzyła z niego przedsiębiorstwo globalne).
 • Innowacyjna przedsiębiorczość koncentruje się na ciągłych innowacjach w zakresie ulepszania już opracowanych modeli lub koncepcji (np. Uber, Airbnb, Snapchat, Polaroid, Netflix).

Jeśli chodzi o karierę przedsiębiorcy, zaleca się, by wziąć pod uwagę ważne zmienne, czynniki i okoliczności – aby być lepiej przygotowanym i mieć większe możliwości osiągnięcia sukcesu. Poniżej znajduje się lista 7 kroków, które pomogą ci w poruszaniu się po ścieżce przedsiębiorcy:

 • Krok 1: Inspiracja – Jakie są twoje motywacje do bycia przedsiębiorcą?
 • Krok 2: Przygotowanie – Czy masz cechy niezbędne dla przedsiębiorcy?
 • Etap 3: Ocena – Jaki pomysł zamierzasz zaoferować w ramach swojego przedsięwzięcia?
 • Etap 4: Badanie zasobów – jakie zasoby i cechy są potrzebne do funkcjonowania tego przedsięwzięcia?
 • Krok 5: Biznesplan – jakiego rodzaju struktura biznesowa i model biznesowy będzie posiadało twoje przedsięwzięcie?
 • Etap 6: Nawigacja – Jaki kierunek obierzesz dla swojego przedsięwzięcia? Gdzie znajdziesz wskazówki?
 • Etap 7: Start – Kiedy i w jaki sposób zainicjujesz swoje przedsięwzięcie?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na bycie przedsiębiorcą, czy też pragniesz pozostać pracownikiem w zespole, ważne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą i strategiami, by móc decydować o własnej ścieżce i skutecznie dokonywać wszelkich zmian w karierze zawodowej, jeśli tego będzie wymagać przyszłość.

Odniesienia:

LAVERTY M., LITTEL C. Entrepreneurship. Rice University, 2020. Dostępne pod adresem: https://openstax.org/details/books/entrepreneurship

AMAZON BUSINESS EDITORIAL DESK. Types of Entrepreneurship. Amazon Business, 2022. Dostępne pod adresem: https://business.amazon.in/en/discover-more/blog/types-of-entrepreneurship

Autor zdjęcia: Richardo Rocha on Unsplash https://unsplash.com/de/fotos/nj1bqRzClq8

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Niniejszy tekst został opublikowany na warunkach licencji Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Imię i nazwisko autora jest następujące: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, źródło finansowania: Program Unii Europejskiej Erasmus+ na rzecz Edukacji Dorosłych. Tekst i materiały mogą być powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane, udostępniane i adaptowane pod następującymi warunkami: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora, licencję oraz adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.