Działania pracodawców mające na celu zmniejszenie stresu pracowników w czasie pandemii COVID-19

Wydarzenia ostatnich lat pokazały nam, że nie sposób wszystkiego kontrolować, a otaczający nas świat może być nieprzewidywalny. Codzienna rutynowa praca została zakłócona. Stres stał się nieodzownym elementem życia każdej osoby i pracownika. Rozsądne podejście przełożonych do stawianych wymagań wobec pracowników i zapewnienia im odpowiednich warunków pracy, a także ograniczanie stresujących sytuacji może być kluczem do spokojnej i wydajnej pracy oraz dobrze prosperującej kariery zawodowej. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości.

Każdy człowiek w inny sposób reaguje na stres w zależności od indywidualnych cech takich jak m.in. temperament, pewność siebie i doświadczenie. Należy jednak zauważyć, że szczególnie duża podatność na stres zawodowy jest zauważalna u osób o ograniczonej zdolności do sprostania wymaganiom zawodowym. Niezwykle ważną kwestią jest wprowadzenie w miejscu pracy programów mających na celu zmniejszenie stresu zawodowego, chociaż według przeprowadzonych badań niewiele przedsiębiorstw stosuje tego rodzaju praktyki. Zmniejszenie stresu zawodowego w miejscu pracy ma ogromne znaczenie dla dobrostanu psychofizycznego każdego pracownika. Jest to niezwykle ważne zarówno dla zdrowia, jak i komfortu pracowników. Stres zawodowy wpływa nie tylko negatywnie na zdrowie pracowników, ale także na ich relacje z rodzinami i bezpośrednie otoczenie. Ponadto, okres pandemii stwarza większe ryzyko dla zdrowia psychicznego pracowników.

Obecnie pracodawcy w dobie pandemii coraz częściej szukają nowych rozwiązań w miejscu pracy. Oprócz oferowania standardowych świadczeń, takich jak pakiet świadczeń podstawowych, obejmujących opiekę medyczną, kartę fitness i elastyczne godziny pracy, wprowadzane są także niestandardowe świadczenia, takie jak miejsca do wypoczynku,  zdrowe wyżywienie na koszt pracodawcy, krótsze godziny pracy w piątki. Zgodnie ze sprawozdaniem HRK z 2021 r. zatytułowanym „Stress at Work” pracodawcy, niestety wciąż w niewystarczającej ilości, wprowadzają tzw. sale do odpoczynku, w których można oglądać telewizję, pograć w gry lub zdrzemnąć się, a także przyznają dodatkowe dni wolne od pracy i organizują szkolenia w zakresie zarządzania stresem. 

Niemniej jednak pracodawcy są coraz bardziej świadomi roli, jaką powinni odgrywać we wspieraniu zdrowia psychicznego swoich pracowników. Ogólny dobrostan pracowników i ich zdolność do radzenia sobie z podwyższonym poziomem stresu również stały się ważnym tematem dla tych firm, które wcześniej nie prowadziły żadnych działań w tym zakresie. Dbając o ogólny dobrostan pracowników, przedsiębiorstwa najczęściej wykazują podejście holistyczne.

Autor: Sylwia Skrzypek-Ahmed, PhD, WSEI university Lublin / Poland

Niniejszy tekst został opublikowany na warunkach licencji Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Imię i nazwisko autora: CC BY-SA 2.0, Autor: Sylwia Skrzypek-Ahmed, źródło finansowania: Program Unii Europejskiej Erasmus+ na rzecz Edukacji Dorosłych. Tekst i materiały mogą być powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane, udostępniane i dostosowywane pod następującymi warunkami: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora, licencję, jak również adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.