Práce budoucnosti

Před mnoha lety jsem byla nadšená, když mi v restauraci přivezl objednané pití vlak, který jezdil po důmyslně navržené trati. Už tehdy jsem si myslela, že se možná dočkáme doby, kdy v restauraci nepotkáme číšníka ani kuchaře a budou nás obsluhovat roboti. A nedávno mi robot skutečně přinesl objednaný nápoj. Tentokrát jen jako asistent živého číšníka. Ale to se možná brzy změní. A to nejen v pohostinství, ale i v mnoha dalších odvětvích. Na druhou stranu se neustále objevují nové potřeby inovací a spolu s technologickým rozvojem vznikají nové profese, které tu ještě včera nebyly. Podívejme se tedy na trh práce futuristickou optikou.

Pracovní místa budoucnosti jako výsledek aktuálních trendů

Ford Austria, Deakin University a Griffith University společně vypracovaly výzkumný projekt „100 pracovních míst budoucnosti“, jehož cílem bylo podívat se na budoucnost práce ve společnosti, která je stále více řízena technologiemi. Zkoumali hlavní globální trendy, jako je technologický rozvrat, vědecké inovace, změna klimatu, globalizace a populační změny. Kromě toho také zkoumali změny, které nastanou v klíčových průmyslových odvětvích, a vytvořili soubor pracovních míst, která v budoucnu vzniknou v důsledku těchto změn. Kromě toho také zkoumali, jaké dovednosti a zájmy budou pro tato pracovní místa potřebné. Nakonec společný tým identifikoval 100 pracovních míst, která představují klíčové pracovní budoucnosti v hlavních průmyslových odvětvích a oblastech, a také navrhl „nástroj pro průzkum pracovních míst“ nazvaný Future Job Quiz, který má lidem pomoci přemýšlet o pracovních budoucnostech.

Možná si říkáte, jestli je pro vás taková věc důležitá, když už máte svou kariérní dráhu jasně zmapovanou. Vzhledem k tomu, že podle zprávy „The Future of Jobs Report 2020“ bude do roku 2025 50 % všech zaměstnanců potřebovat rekvalifikaci a očekává se, že 40 % klíčových dovedností stávajících pracovníků se v příštích 5 letech změní, nemusí být pro vás tyto kariéry nereálnou budoucností.

Práce budoucnosti, které pro vás dnes mohou být záhadou

Pojďme se podívat na tři z povolání budoucnosti, abychom poodhalili roušku tajemství:

  • Bio-jacker: Bio-jackeři budou generičtí inženýři, kteří budou provádět přesnou editaci genomu rostlin a živočichů, včetně lidí. Budou pracovat v týmech a budou muset umět spolupracovat s dalšími profesemi, jako jsou genetičtí trenéři a zdravotníci. Bude pro ně nutné školení v pokročilé bioetice a praxi genetické diverzity.
  • Fusionista: Fusionisté budou využívat designérské přístupy, aby spojili odborníky z oblasti umění, inženýrství, výzkumu, vědy a dalších oborů a vytvořili inovativní nápady a řešení složitých problémů. Budou muset být vynikajícími komunikátory, schopnými porozumět technickým konceptům a mít dobře rozvinuté organizační schopnosti a schopnosti řízení projektů.
  • Optimalizátor paměti: Optimalizátoři paměti budou zvyšovat kapacitu pracovní paměti lidí pomocí technologií digitálních implantátů a rozumného mazání paměti. Budou muset být odborníky na kognitivní psychologii se vzděláním v oblasti biotechnologií a struktury mozku.

Na příkladu těchto tří profesí je zřejmé, že dovednosti, jako je analytické myšlení, komunikační a kooperační schopnosti a emoční inteligence, budou v budoucnu ceněny více než kdy jindy. Tyto dovednosti budou potřebné vedle technologických dovedností a schopnosti kombinovat znalosti z různých oborů. Jste připraveni na pracovní trh zítřka?

Odkazy: 

WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2020. Říjen 2020. Dostupné z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

100 Jobs of the Future Report. Ford Motor Company of Australia Limited & Deakin University. 2019. Dostupné z: https://100jobsofthefuture.com/report/100jobsofthefuturereport-SCREEN.pdf

EUROPEAN COMMISSION. European Skills Agenda. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, distribuovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.